Search Results For:

ท่าน ว.

ชีวิตที่ดี..ต้องมีบททดสอบ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี [พระมหาวุฒิชัย]

ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่มีบททดสอบ ชีวิตที่ดีนั้น เป็นชีวิตที่เต็มไป

2019-07-17 59:15 31,035 YouTube

ชีวิตมันสั้น..อาจไม่มีวันพรุ่งนี้ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี [พระมหาวุฒิชัย]

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ, โก ชญฺญา มรณํ สุเว. ทำ (หน้าที่) วันนี้ให้ดีที่สุด.

2019-07-18 37:58 30,889 YouTube

ความว่างที่สร้างความเต็ม โดย ท่าน ว วชิรเมธี [พระมหาวุฒิชัย]

ก้อนหินจะหนัก ก็ต่อเมื่อเอาตัวเข้าไปแบก [ว.วชิรเมธี] #พระมหาวุฒิชัย...

2019-06-30 56:02 34,752 YouTube

รู้จักจริต..จัดวางชีวิตให้ถูก โดย ท่าน ว.วชิรเมธี [พระมหาวุฒิชัย]

ดูตนออก บอกตนได้ ใช้ตนเป็น เห็นตนชัด จะทำให้ จัดวางตนถูก คนที่รู้จั

2019-07-14 44:54 33,864 YouTube

รักตนเอง...ก็ใช้ชีวิตให้เป็น โดย ท่าน ว.วชิรเมธี [พระมหาวุฒิชัย]

ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดี เพราะถ้าหากคุณมีทุกอย่างพร้อมสรรพ แต่ทว

2019-07-07 30:24 115,597 YouTube

อย่าฟังเสียงกระซิบของกิเลส - ท่าน ว.วชิรเมธี

คำคม และคำสอนจากท่านอาจารย์ ว.วชิรเมธี ในรายการ เชิญตะวั...

2018-12-01 00:13 2 Dailymotion

ธรรมะคืออะไร - ท่าน ว. วชิรเมธี

ธรรมะคือ เมื่อเวลาเกิดอะไรขึ้นมา เปิดหูเปิดตาเรียนรู้ไ...

2018-12-01 00:13 1 Dailymotion

เวรต้องระงับด้วยการไม่จองเวร - ท่าน ว.วชิรเมธี

คำคม และคำสอนจากท่านอาจารย์ ว.วชิรเมธี ในรายการ เชิญตะวั...

2018-12-01 00:13 4 Dailymotion

การศึกษาที่ดี หัวสมองต้องปรองดองกับใจ - ท่าน ว.วชิรเมธี

การศึกษาที่ดี หัวสมองต้องปรองดองกับใจ - ท่าน ว.วชิรเมธีคำ...

2018-12-01 00:13 0 Dailymotion